Liv i Vinje

Referat frå styremøte i Liv i Vinje 13/04/2011

Til stades: Anne, Anders og Britt

Forfall: Ellen og Olav

 

Saker:

 1. Påfonndagen:

 • Lysingar i VTB – Anne sitt forslag er ok, men med nokre endringar i laurdagslysinga

 • Gevinstar – blomar (14 stk), Gardsmatbui og Slakteriet Kr 250,- Vinjebui? Fristad? Fruktkorger 4 stk – ok. Trekking: Anders. Loddsalg – Britt spør på skulen om elevane vil selge lodd. Anders har vekslepengar.

 

 1. Prosjektplanen – korleis ligg me an?

 • Songtevling – godt i rute

 • Mars: ”Bulyst” – jobbar på ein annan måte enn slik det fyrst var tenkt, det kjem meir info. om dette

 • April: Påfonndagen – ok

 • God arbeidsfordeling mellom Liv i Vinje og VTNU vedk. påfonndagen og innspeling.

 

 1. Ymse:

 • Grasrotarbeid – forslag om at VTNU bør koma, for eksempel etter måndagsmiddag, og informere frå arbeidet/framdrifta.

 • Arbeidsplassar her i krinsen – lage ein oversikt og informasjon om bedrifter i krinsen og legge det ut på heimesida. På sikt kanskje VTB kan ha ein slags fylgjetong.

 • Gang- og sykkelveg – endeleg klart for å starte på arbeidet med den!

 

 

 

Web Design: kandesign

elektronik sigara

film izle

vpills