Liv i Vinje

Referat frå møte i Liv i Vinje 29.06.2011

Til stades: Inger Lise Ulsvik, Ellen Nordstoga, Anne T. Romtveit, Olav Rui og Britt Rønningen.

Saker:

1. Bulyst 2010 – korleis er stoda og kva fristar har me for ev. ny søknad? Anne kontaktar Ole vedk. dette.

 

2. Referat frå Flyt-møte. (møte mellom prosjektleierar og Liv i Vinje – ope for alle)

• Ein kan no gå utanom den regulera arealplanen om ein vil ha bustadtomt, berre ein har avtale med grunneigar. Aktuelle områder for bustader er: ved boligane, ved Otjønn?, Smørklepp (Eric), Arne Vinje…

• Ungdom som ville attende til Vinje? Er dette fortsatt aktuelt? Me tenkjer at me ikkje vil bruke arbeidskrefter på dette om det ikkje er reelt! Anne tek dette vidare med Ole.

• ”Heim til Vinje” – sel så det susar – det er trykt opp 500 nye CDàr, og Lulla har teke på seg å distrubiere desse – takk og takk, det er litt av ein jobb!

• Autofestivalen? Trengs det fleire dugnadsfolk? Silje`s arbeidsinnsats og prosjektmidlar – korleis gjer me det?

 

3. Velkomen-gruppa – har jobba sidan seist. Har hatt eit møte. Inger Lise og Margit har vore på 2 besøk og Britt har vore på 2 besøk.

 

4. Loppemarken – kven vil ha ansvar for å drive dette? Bøgrend Auto er uaktuell tilhaldstad, kan me bruke Vinjar?? Ellen spør Karen om ho har lyst til å dra det i gang? Kanskje me skal la det vera!?

 

5. Bygdebrev ? Vest Telemark Blad – Knut Espeli. Innslag i VTB om ”kva me driv med her”. Me diskutera forslag til spørsmål og kven som burde intervjuast.

 

6. Ymse:

• Ellen (på vegne av Olav) Når ein tenkjer å arbeide med å få til ein Næringshage – kvifor ikkje bruke Bygdeheimen? Referansegruppa?

 

Neste møte: Onsdag 24.08.11. Kl 19.00

 

Tusen takk Ellen, for kaffe og kake!!

 

Ref. Britt Rønningen

Haugen, 12/07/11

 

 

 

Web Design: kandesign

elektronik sigara

film izle

vpills