Liv i Vinje

Protokoll FLYT-møte 7. november 2011

 

Desse sakene vart diskuterte:

-Moflegheitene for ny heimeside som kan ligge som aktør innunder vest-telemarkportalen. Styret avgjer dette på onsdag 9. nov.

-portrett av folk og bedrifter i krinsen. Ballen ligg hjå VTB.

-Tomteprospekta er nesten ferdige. Bustadgruppa.

-Min tur-seminar i krinsen etter nyttår? Bustadgruppa. Om generasjonaskifte på gardsbruk.

-Skal me ha Joletrefest? Bygdefest?

-Sal av Mjonøy, utfordringar

-Bygdebrev, innhald.

 

 

 

Ref: Silje

 

 

Web Design: kandesign

elektronik sigara

film izle

vpills