Liv i Vinje

Referat frå møte den 5. oktober.

Styremøte livivinje


Desse møtte: Anne Romtveit , Ellen Nordstoga, Ole Johannes Romtveit ;olav Rui.


1.    Referat frå FLYT møte m Ole Dalen  6 personar møtte.

2.    Det kjem eige referat.

3.    Det er utarbeidd prospekt for tre tomteområde- Glitre, Grindheim og Grånkjose

4.    eller med teskei: oppi bakken mellom Åland og Gamle Gjuvlandbue ved vinjebru. Oppe ved Tokkebustadane i Bøgrend og bak gamle Smørklepp skule.

5.    Den tidlegare referansegruppa er enno ikkje dau. Det trengst berre noko meir mogning.

6.    Ole Johs hadde studera ein rapport frå Østlandsforskning om tilflyttingsprosjekt i Hallingdal og Valdres. Dei kunne igrunnen berre konkludere med at i slike prosjekt er det vanskeleg å finne gode oppskrifter.

7.    Distrikta kan lokke med billige bustader ,barnehagar ogfritidstilbod.

8.    Heimesida burde innehalde opplysningar om varer og tenester som er å få i bygda men som aldri vert marknadsført fordi «alle « veit om det. Bygdeheimen står ganske tom ,informasjon om dette kjem vel au under merkelappen tenester.

9.    Kva med og opprette ein PÅFONNPRIS til dei som satsar spenstig ?? Ideen er frå Ole Johannes.

10.    Mange unge vinbyggjar bur også i andre byar. Kva med å arrangere neste Vest-telemark treff i Bergen??

Web Design: kandesign

elektronik sigara

film izle

vpills