Liv i Vinje

Referat frå styremøte i Livivinje den 11.01.2012

Desse møtte: Anders, Britt, Anne, Olav, og Ellen

1: Årsmøte :
a) Årsforteljing ved Anne
b) Rapport ved Ole
c) Utdeling av påfonnprisen ved Anders
d) Servering
e) Innspel og idear

Årsmøtet blir halde i salen oppe. Dersom det ikkje passar, vert det i matsalen nede.
Anne rør med Bjønn Fetveit om forsterkar.
Styret satsar på eit roleg møte med god tid til å rø. Vil gjerne få folk til å koma med innspel.

Spør Anne Ringhus om å ordne med kakebakst. Anne spør ho.
Ellen syter for pappkrus og tall. Frå Bratland.
Måndagsmiddagsgjengen syter for kaffekoking. Ellen spør om det.

Ellen tek kontakt med Kari N. om saklista slik at den kjem inn på heimesida.

Web Design: kandesign

elektronik sigara

film izle

vpills