Liv i Vinje

REFERAT FRA REVYMØTE 20.JANUAR 2012

Tilstede: Signe Bråstøyl, Åsne Vinjerui, Sigurd Bakken, Knut Krossbakken, Anne T Romtveit, Olav Rui og Ole Johannes Romtveit (referent)

Revygjengen har kasta av seg mørketida og stiller mannsterke til møte. Fine greier

Sigurd kommer med et innlegg om at vi må få med oss ungdommen.
Åsne er representant for den yngre generasjon og sier mye bra om hvordan det kan skje. Hva er moro i de yngres øyne? Mange deler youtube-snutter, Raske menn blir nevnt, parodier på mennesketyper der lærere er en mye studert art nevnes også. En annen ting er annonsering, hvordan gjøre revymøtene kjent og få med flere på å lage revy. Bruk Facebook! Åsne forteller at hun lagde en Facebookprofil for kort tid sida og allerede har 100 brukere. Åsne sier hun kan lage en Facebookprofil for revygruppa.

Lokale nettsteder som brukes av de yngre er:
Vinjekommune.no samt Facebook
Vesttelemark.no samt Facebook

En hel rekke navn nevnes på folk det kan være moro å få med.

Vi snakker om hvordan Dølen i Morgedal jobber. Om dansefester med levende musikk. Kan vi få til noe sånt her? Vi undersøker hvor mange Vinjar har plass til. I følge brannplakaten er det maks 165 pers uten stoler i lokalet, 150 pers med stoler og 120 pers med stoler og bord i lokalet.

Scenelys og styrebord for lys kan lånes av kommunen. Både Vinjar og scenelys må reserveres til aktuelt tidspunkt.

Det snakkes også om tidspunkt for øvinger. Siden mange studerer et stykke vekk er lørdager en god dag – lørdag i tidsrommet 12-16.

Forskjellige navn nevnes på en som kan lede en idedugnad. Vi blir enige om å prøve å få Odd Nordstoga til å gjøre dette. Signe undersøker dette.

Vi bestemmer idedugnad for revy lørdag 25.februar på Vinjar. Målet er å skrive innslag til revyen; sketsjer, dikt, sanger.

Ting skjer fort!
Allerede før referatet er ferdig har Åsne laget Facebook-profil for revygruppa. Kjempebra!

Ole 22.januar 2012

Web Design: kandesign

elektronik sigara

film izle

vpills