Liv i Vinje

Frammøtte: Inger Lise Ullsvik, Britt Rønningen, Ellen Nordstoga, Anne Romtveit, Olav Rui.

 

Fyrst ei opplysning om at Elisabeth Lid ,næringssjef  i Kvitseid har  ny e-post adresse: elisabeth.lid@kviteseid.kommune.no

 

 Nytt og godt:

  *    «jordfræsarlaget»14 personar møtte for å høyre på Knut Volland frå Norsk lanbruksrådgjeving. 

        Målet er å starte opp med felles dyrking av nyttevekstar.

   *   Universitetet i Agder har gjeve ut eit hefte om leseopplæring og skuleboksamlingar. Vinje         skule har vore med som ein av 10 skular.   

   *  TV2 programmet «Jenter på hjul» den 5 juni ,var mellom anna frå hjorteoppdrettaren på Våmartveit, fiske på Møsvatn og baking på Mjonøy.

 

 Referat frå siste styremøte og flytmøte.

 

1. Er prosjektplanen i rute?

    Køyreplanen er veldig mager i 2012 . Ein må få  aktivitetar inn på køyreplanen hausten 2012.

 

2. Opptakt til evaluering av prosjektet.

    Det skal kallast inn til bygdemøte onsdag 19. september kl 19.

    Ein bør dele møtelyden inn i mindre grupper for at flest mogleg skal få sagt sitt.

    Ein må også etterlyse nokon skriveføre som kan vera med Kari og Luke å oppdatere heimesida.

 

3. Bygdebrev skal ut i juni.

    Inger Lise                  skriv om            bibliotekprosjektet ved skulen.

    Anne                          skriv om            bygdemøtet  

                                                                zumba på Vinjar

                                                                gang og sykkelvegen

                                                                revyen

    Ellen                          skriv om           brua som forsvann

    Signe Bråstøyl           skriv om           ungdomslaget

                                                                påfonndagen

   Britt                            skriv om           rydding av utsyn mot kyrkja

  Ingvild L. Nordstoga   skriv om          17. mai 

   Sigrid Vesaas              skriv om           tomtefelt og ledige bustader

  

4. Jonsokfeiring 

    Anne tek kontakt med grendelaga.

 

5. Heimesida

   Kari  og Luke vil drive heimesida vidare.

 

Neste møte 5. september kl 19.30 på Vinjar

 

Ref: Olav Rui

 
Web Design: kandesign

elektronik sigara

film izle

vpills