Liv i Vinje

FLYTMØTE 

Tid: 4.juni 17.30 – 19.00
Sted: Vinjar
Tilstede: Eivind Kaasin, Ellen Nordstoga, Anne Romtveit, Øystein Romtveit, Sigrid Vesaas.

Referent: Eivind Kaasin

BØGREND AUTOFEST

 • Innspurt på program og avtaler m.m.

 • De fire siste artistene blir lansert mot slutten av denne uka.

 • Artister er plassert på dager. Dagspass blir lagt ut straks.

 • Plakat og flygeblad straks i produksjon.

 • Dugnad i pinsa. Maling, skiltproduksjon og planlegging

 • Noen nye sponsorer: Funnemark i Seljord + Folkeakademiet

 • Bra billettsalg til nå. Kjøp billetter på forhånd. Folk kan skrive ut billettene hjemme.

 • Hengekøyehotell på festivalcampen i år også.

 • Bøgrend Autofokus. Fotoboks med sjølutløser m.m.

 • Innspill til steder å markedsføre arrangementet: Haukeliseterfestivalen,

  Landskappleiken, Viser ved Kanalen, Haukeliekspressen, Vest-Telemark Museum

  NRK,

 • Trenger frivillige – meld fra til bogrendauto@gmail.com

  o Ordensvakter
  o Opp-og nedrigg (før og etter festivalen) 
  o Plakatopphenging

 • Har folk gamle bilder av Bøgrend Auto, eller Bøgrend Auto-effekter? Send til bogrendauto@gmail.com

 • Parallelt med årets festival, vurderes veien videre.
  o Evalueringsmøteetteråretsfestival.Korttidetterfestivalen.

 • Rapport for festivalen i 2011 er ferdig og sendt til Norsk kulturråd. Rapport og presseklipp kan legges ut på nettsider til Liv i Vinje. (Eivind sender på e-post)

  BUSTAD-PROSPEKTET

 • Prospekt med nye bilder er rett rundt hjørnet. Legges ut på nett.

 • Oppfordre folk til å fortelle om det / spre det.

 • Legge ut prospekt / informasjon under Bøgrend Autofest.

  o Oppslag/informasjonsmateriellombolig-oghyttetomteriområdet?

 • Henvende seg skriftlig til hver enkelt grunneier ang. tomter.

  o Har du lyst/er interessert å selge ei tomt? 

  o Informasjon om dette ut i bygdebrev?

  BYGDEBREV

 • Ut i månadskiftet juni / juli.

 • Frist for å sende inn informasjon som skal med i brevet er 14. juni.

 • Send til Silje Hegg: silje@vtnu.no

page1image20176
page1image20448
page1image20720

NÆRINGSARBEIDET

 • Litt på stedet hvil grunna innspurt på Autofest.

 • Vært i kontakt med kommunen i forhold til deres planer på kulturfeltet.

  DYRKEPROSJEKTET

 • Kveldsmøte på Vinjar.

 • 14 personer møtte opp.

 • Inspirerende og grundig.

 • Finnes det gode steder vi kan dyrke i fellesskap?

  ANDRE IDEER / INNSPILL

 • Flere aktiviteter / trivselstiltak for bygda?

 • Oppfordre folk til å bruke idé-postkassa i matsalen – minne om at den er der.

 • Få folk på FLYT-møter. Bør det annonseres tema for møtene, slik at folk vet hva som skal diskuteres?

  o Prosjektlederne tar dette videre.

 • Selge singelen med Vinje-sangen under Bøgrend Autofest

 • Stor plakat på Bøgrend Autofesta der prosjektet Liv i Vinje blir presentert.

 • Det jobbes for å styrke og bedre rekrutteringa til folkemusikk- og danseaktivitet. Ellen

  og Anne er på saken. 

Web Design: kandesign

elektronik sigara

film izle

vpills