Liv i Vinje

Referat frå styremøte i Liv I Vinje, onsdag 22.06.2012.

Til stades: Olav,Ellen,Anne, Inger Lise og Britt

Saker:

1.    Sidan seist: Olsok – bålet frå Jonsok blei tent og det møtte ca. 30 stk. Annonsa i VTB kom aldri på trykk, dei beklaga det og lova oss gratis innrykk neste gong. Autofest – mange gode attendemeldingar, positiv atmosfære og nøgde deltakarar. God planlegging.

2.    Referat frå seist møte: Ellen referera og ho tek kontakt med Knut Våmartveit vedk. hogging/rydding i Haugminne.

3.    Måndagsmiddag: Startar opp at 3. sept. Anne tek kontakt med Liv, det er hennar gruppe som står for tur no.

4.    Leiar i Liv I Vinje: Anders skulle ha permisjon frå vervet i 4 mnd., dei har no gått, men situasjonen hans er endå uavklara, så Anne fortsett fram til neste styremøte.

5.    Vinje Jordfræsarlag: Anne, Marit Sande og Ole Dalen har hatt 2 møte i juli, om ein plan for dette prosjektet. Ole har laga eit utkast, som styret meinte kanskje var i overkant vidløftig. Styret mina det er lurt å starte i det små og sjå kva det kan utvikle seg til å bli. Me har ikkje eingong avtale på noko område å bruke. Kan det vera ein ide`og besøke Århus Gård på Hoppestad i Skien for å sjå korleis dei har organisera dette? Anne tek det med seg attende i møte med Marit og Ole. Ellen ser ikkje no at ho har krefter til å engasjere seg i laget og Olav overtek hennar plass inn til vidare.

6.    Møteplan: Fyrste måndag i mnd: Flytmøte, fyrste onsdag i mnd: Styremøte.

7.    Evalueringskvelden 19. sept.:

•    Me startar kvelden kl 18.

•    Me går for planen slik den ligg no:

•    Velkomen v/??

•    Presentasjon av resultat v/??

•    Bulyst v/Elisabeth

•    Ny Næring v/Eivind

•    Arrangement v/Silje

•    Lage ark med spørsmål til diskusjon rundt borda, ein frå kvar gruppe bidreg i plenum og arka blir levera inn til referent.

Denne saka blir teken opp att på neste møte.

Haugen 23.08-12.

Britt Rønningen

Web Design: kandesign

elektronik sigara

film izle

vpills