Liv i Vinje

Flytmøta hausten 2012

Ein av prosjektleiarane er til stades på desse møta.

 

Møta er fyrste måndag kvar månad

 

Måndag 3.september

Måndag 1.oktober

Måndag 5.november

Måndag 3.desember

 

Møta tek til  kl 17.30 og held til i eit av roma ved sida av matsalen på Vinjar.

Her har du høve til å bli med på møte med  prosjektleiarane.

Og gjerne taka opp det du brenn for å få til her i Vinje skulekrinsen.

Flytmøta er opne for alle.  Vel møtt!

Web Design: kandesign

elektronik sigara

film izle

vpills