Liv i Vinje

Det nye LIVIVINJE styret konstituera seg den 13. mars.


Desse møtte :Torunn Tvedt, Anders Sandvik , Øystein Romtveit, Signe Bråstøyl, Ole Johannes Romtveit og Olav Rui. Åsne Vesaas kunne ikkje.


Sak 1. konstituering av nytt styre.   
          Ny leiar Ole Johannes Romtveit. Nestleiar Øystein Romtveit. Kasserar Signe Bråstøyl.

           Anders gjekk gjennom vedtektene . I neste møte må det gjerast endringar for å tilpasse              
          desse til den nye røynda for livivinje.
          Nytt og godt. Pubkveld på Mjonøy med god oppslutning.
          Info og spørsmål. Ein må setje seg nye mål. Det er viktig at ein arbeider for dei som alt bur  
          her. Litteratur dagane kunne kanskje utvidast til ei kulturveke.
          Møteplan. Fast møtedag fyrste onsdag i kvar månad  neste møte 3. april kl 19,30


Sak 2 . Paafonndagen 2013.
            Palmesondag kl 13 til 16 i Gullspång (Høgetveit jordet)
            Kostymerenn  på 3ar ski. Langrenn og hopp. Premie utdeling på staden.
            Påfonnlag på Mjonøy kl 18.

           Lysing, spekeskinke, premiar og ski til tre ordnar Anders
           Plakater ordnar Torunn
           Partytelt og megafon ordnar Ole J.
           Avtale med gardsmat , få noken til å køyre opp løyper , finne parkeringsvakt  ordnar Øystein.
           Mål og startnummer ordnar Signe


referent Olav R.

Web Design: kandesign

elektronik sigara

film izle

vpills