Liv i Vinje

Styremøte Livivinje 06.11.13

 

Tilstades: Ole, Torunn, Signe, Øystein, Olav R og Anders

Aasne Vesaas hadde gyldig fråvèr

 

Sak 1: tilflytting: Styret ynskjer velkomen til Anne Bjørgund til Vinje i Prestegarden

 

Sak 2: Joletre på Stekjen. Relacom seier det er mogleg å få til. Anders tek dette vidare

 

Sak 3: Øystein informerte om data-kurs. Birger Kjelingtveit kan ha 15-timarskurs etter nyttår.

Me kan ha inntil 15 deltakarar på Trevi i Åmot v/ biblioteket. Kostnad blir ca 4500,- Truleg treng me 8-10 deltakarar og maks 14. Pris ca 600,- 8 kveldar à 2 timar.  Tysdagar og torsdagar. Me må lyse i Veslebladet tidleg. Øystein informerer på Måndagsmiddag og Ole lagar eit skriv til interesserte.

 

Sak 4: Bygdebrev må ut i starten av desember. Innhaldet er tenkt som før med aktivitetar og hendingar. Det som har hendt og skal skje.

Anders: Nytt leskur, opp-pussa kårbustad Prestegarden, ny Heiebru, rydding i Haugeminnesvingen, skjotebane på Kvasshaug. nye innbyggjarar både her og der

Ole: Utvikling av Vinje skule - høtt skjer?

Signe: Annonsering av jolemåndagsmiddag 09.12.13 og lotteri

Øystein:Vardebrenning på nyårseftan - me kallar inn til eit Vardemøte etter måndagsmiddag

Øystein: Datakurs

 

Levering 15.11 til redaktør Ole

 

Sak 5: Felles arbeidsinnsats om eit bygderyddingsprosjekt

 

Sak 6: Ymse:

-Me ber kommunen om støtte til prospekt for Vinje skule. Ole tek dette med kommunen

-Me diskuterte prisane på måndagsmiddagane ein gong til. Prisane blir no

Vaksen: 75,-

Ein vaksen m ungar: 100,-

Familie/ hushald: 150,-

Ny prisliste må hengjast opp og offentleggjerast på neste måndag

-Hallingkurs frå 5- 12år på Vinjar i november

-Nyttårsfest på Mjonøy? Torunn vurderer dette

 

Ref: Anders Sandvik

Web Design: kandesign

elektronik sigara

film izle

vpills