Liv i Vinje

Referat frå årsmøte i LiviVinje 3.februar 2014, refrent Eric Christenson

Årsmelding: Godkjend med små endringar. Endringane er innarbeid i årsmeldinga som ligg føre på Livivinje.no
Rekneskap: Godkjend.
Val: Luca Strappafelci erstattar Olav Rui. Elles som før.

Web Design: kandesign

elektronik sigara

film izle

vpills