Liv i Vinje

Styremøte Livinje 03.09.14

 

Tilstades: Signe, Øystein og Anders

 

Sak1: Oppsummering referat frå førre møte. Ole Johannes og Luca har flutt sidan sist, så d r berre fem personar att i styret fram til val på nyåret. Me er igong med førebuing til bygdebrev, måndagsmiddag startar opp 08.09.14 og me jobbar med ljos på Stekkjen til jol

 

Sak 2: Det blir offisiell opning og lagskjotekonkurranse på Kvasshaug - truleg 20.09.14

 

Sak 3: Noko uvisst om når me får til bålfyring på Uen. Kanskje ein laurdag no i september

 

Sak 4: Styret ynskjer å skipe til ei ny songtevling med Vinjesongar til paafonndagen 2015

 

Sak 5: Me må vere merksame på gode idear for aktivitetar og arbeid i område. Legge til rette for nyskaping

 

Sak 6: Livivinje vil kome med eit offentleg utspel om at me r negative til omgjering av småbruk og bustadhus til fritidsbustader

 

Mini-ref: Anders Sandvik

Web Design: kandesign

elektronik sigara

film izle

vpills