Liv i Vinje

Desse møtte: Aslaug Kostveit, Øystein Romtveit, Knut Eknes, Åsne Midtun og Signe Bråstøyl
Meldt fråfall: Torunn Tvedt og Åsne Vesaas.

1.Konstituere styret
Styret består av : Aslaug Kostveit, Øystein Romtveit, Knut Eknes, Åsne Midtun og Signe Bråstøyl, Torunn Tvedt og Åsne Vesaas.
Flat struktur, felles ansvar for framdrift. Ved stemmelikhet må ein ha stemme frå alle.
Skrivaren  gjeng på omgang.

Anders har tatt ansvar for rekneskap.

Styremøte 1. Måndag i mnd kl 17.30

Endringar i styret. Sende endring til Brønnøysundregisteret.

Åsne Vesaas er kontaktperson. Sjekk med Anders iht registrering i Brønøysundregisteret

2.PÃ¥fonndagen
palmesondag 29. Mars

Premier. Medalje, signe B sjekkar med Anders. Ok. 6. Mars
Etterpåfonn. Snakk med Mjonøy. Ok.
Gardsmaten ha sal av pølser med meir. Åsne M sjekkar det Ok.
Telt ? Dersom løype ovanfor vegen, treng ein ikkje telt.
Snakke med løypelaget - Øystein snakkar med dei.
Øystein og Knut lagar til hopp.
Diplomar - Kari laga dei. Signe spør om å få lage nye for 2015

Løype på ovansida av vegen.
Grendecup.- signe snakkar med Anders. Ok6. Mars Anders sjekkar skiene og me får låne dei.

Nummerskilt.- ligg på Vinjar iflg Anders på loftet. Signe B hentar dei.
Fellesstart.
Oppgåvefordeling: kven gjer kva. Avtalar på neste møte.

Konferansier. Spurt Sigurd Bakken. Ok.

Epost adresser.
Aasnemi@telefiber.no
Kneknes@gmail.com
Askost@online.no


Nytt møte søndag 22. Mars på gardsmatbue kl 15. Planlegging av Påfonndagen.

3. Ymse.
Minus måndagsmiddag 30. Mars. Inn på heimesida.

1. Gong etter påske er 6. April  + styremøte.

Joletre på Stekkjen. Lyste fint for dei som såg det. Vanskeleg å seta opp og ta ned. Vurdere anna tiltak?
Flaggstong på Vinjar.?

Felles skidag påskeaften arr. løypelaget.


Info ut på heimesida om Påfonndagen + Facebook, og plakat.
Aslaug lagar plakat til Vinjar.

Ref. Signe  B

Web Design: kandesign

elektronik sigara

film izle

vpills