Liv i Vinje

Før møtet informasjon om Vinje - senteret ved Ottar Grepstad, Nynorsk kultursentrum

SAKER:
1. Val av ordstyrar og skrivar
2. Årsmelding
3. Rekneskap
4. Val
5. Innkomne saker
- Aktivitetar i Liv i Vinje. Skal me halde fram som no? Eller er det anna ynskje?
- Eigne komitear til ulike arrangement.

Frist for å koma med saker er 20. januar. Send dette på e post til signebra@telefiber.no eller ring 92667483
Dag for Årsmøtet vart meldt i Bygdebrevet før jol som vart lagt i alle postkasser i krinsen, samt innkalling vart lagt ut på Liv i Vinje si heimeside og Facebook side 5. januar.


Vinje 25.01.16
Styret v/

Web Design: kandesign

elektronik sigara

film izle

vpills