Liv i Vinje

Liv i Vinje.

Årsmøte 29.01.2018

kl 1800 på Vinjar

15 stk møtte.

1.  Innkalling – godkjent

2.  Årsmelding – godkjent med merknad

3. Innkomne saker – ingen

4.  Reikneskap – Godkjent

5.  Val – attval på alle – inkludert valnemnda.

Styret med varafolk for 2018:

Leiar:       Åsne Midtun           (1år)

                  Anita R Bekhus       (2år)

                  Knut Hoff Ekenes   (2år)

                  Torunn Tvedt          (2år)

                  Kari Rustberggard (1år)

Vara: Aslaug Kostveit og Anders Sandvik, kasserar. Begge for 1 år.

Valnemnd: Asbjørn Bekhus, Anne R Bekhus, Åsne Vesaas

Merknad til årsmeldinga:

Vinje barneteater er ein del av Liv i Vinje og skal omtalas i årsmeldinga, men har eigen rekneskap.

Ymse

Vegen gjennom bygde blei drøfta. Dette er noko som opptek mange. Det er eit sterkt ynskje om utbetring av vegen gjennom Bøgrend ned til Vinje kyrkje. Årsmøtet oppmodar styret i Liv i Vinje til å sende brev til ordføraren der vi ber han presse på for utbetring av veg og gang- og sykkelveg. 

/s/ Kari Rustberggard                                          Ragnfrid Bakken (ref)

Web Design: kandesign

elektronik sigara

film izle

vpills