Liv i Vinje

Styremøte 05.11.18

Desse møtte: Åsne Midtun, Anders Sandvik, Knut Eknes, Aslaug Kostveit, Kari Rustberggard

Ref frå siste møte.

Sak 1 Jolebrev/bygdebrev.                                                                                                                        Vedtak: me skal laga jolebrev. Aslaug tek ansvar for å avtale med Anita Bekhus. Saman lagar dei jolebrevet. Dei undersøkjer kva pris Haukeli grafisk design skal ha for å trykke eitt ark to-sidig, 190 stk (i 2017 dela me ut 180, det var litt lite). Kontakte Anne Romtveit om ho kan skrive litt om A.O Vinje. Styret deler på å køyre ut breva.

Sak 2 Jolemiddag10.12.                                                                      Styret tek ansvar for middagen. Vedtak: Åsne og Kari gjer innkjøp og organiserer arbeidet. Me spør fleire om dei kan hjelpe til. Avtalar med resten av styret når dei kan koma.                                                                                             Det kom framlegg om å ha nisse og jolepakker. Vedtak: me vel å ha det berre på joletrefesten.

Sak 3 JoletrefestVedtakLagar liste som folk kan skrive seg på. Brukar malen frå festen 2017:

2017 Joletrefest. Sonja Sandvik tok ansvar for den.

Joletre skaffa Knut Hoff Eikenes .

Program:

Anders Sandvik las Piprkorn av Tarjei Vesaas.  

Nora Nessæther og Aurora Verpe sang Det lyser i stille grender.

Allsang, leikar, allsang, leikar.

Kaker og kaffi  (som alle hadde med).

Gang rundt joletreet.

Jolenissen var Signe Vinje. 45 nissepakker gjeve av Vinjebue.

Ny jolepynt og ny nissedrakt.

Ps Det blei for få nissepakker!

Sak 4 Joleljos i adventstida. Vedtak: Sette opp 26.11. Tenne 1. advent.

Sak 5 Vardebrenning nyårseftan . Vedtak: Anders og Øystein Romtveit.

Sak 6 Velkomsthelsing til alle nyinnflytteVedtak: ein liten blom og ein gratis måndagsmiddag. Kari lagar velkomstbrev.

Ymse

  • Kjøper ny klokke til matsalen.
  • Knut ser på Finn om det er billige og gode (kraftige nok) aggregat der. Elles er haldninga at om me kjøper nytt vil me ikkje måtte reise for langt for reparasjon.  

 

Ref Kari R

Web Design: kandesign

elektronik sigara

film izle

vpills