Liv i Vinje

Referat frå interimstyremøte i Liv i Vinje

18.11.2009

Til stades: Anders, Anne, Britt, Ellen og Eric

 

1. ”Novemberskrivet”:

Me vil informere alle husstandar i Vinje skulekrins (ca. 167) om det som har skjedd så langt i samband med ”bygdemobiliseringsprosjektet”. Annes utkast blei godkjent etter visse endringar og tillegg. Me får hjelp av Kari Nestestog og kandesign til utforming av skrivet. Treng nokre bilete frå måndagsmiddagen, bruprosjektet og liknande. Tenestetorget trykkjer opp og sender rekning til Anders. Delegerer utdelinga til ”litt av kvart” gjengen.

 

2. Utlysing prosjektleiar:

Me satsar på annonse i VTB (torsdag 26.11) og på Vinje kommunes nettside. Sender kopi til NAV. Anders snikrar i hop teksten etter flg. stikkord:

 • 60-80% stilling, løn etter avtale
 • Liv i Vinjes formålsparagraf
 • Sjølvstendig, kreativ, initiativrik, kontaktskapande, høgskuleutdanning eller liknande
 • Kan tilby: gratis middag kvar måndag, bra miljø, fiskerett, kan hjelpe til med hus(være)
 • Meir info livivinje.no
 • Søknadsfrist: 11. desember 2009-11-20
 • Atterhald om finansiering

 

3 Grendelagsbasarar:

Liv i Vinje kan sponse ei fruktkorg til ca. 250 kr. Grendelaget sender rekning til Liv i Vinje.

 

4 Ymse

 • Måndagsmiddagar: Me må kaupe inn diverse forbruksvarer: Plastfolie, klutar, koppehandkle o.l. av ”kassa”.
 • Isbane ved Vinje skule: Møte førre torsdag med representant frå ”Scan-Ice”, Terje, Knut K., Anne T.R. og 2 elevar frå Vinje skule. Plastkantar og –botn skal evt. leggjast på asfalt i korgballbaneområdet. Meir info seinare.
 • Påminning frå Lotte Næss, Vinje kommune om at evt. byggjeprosjekt må inn i arealplanen.
 • Joletrefest på Vinjar? Ellen rør med Liv og Heidi (FAU) Lofthus om saka.
 • Nye innbyggjarar i Vinje: Ellen ynskjer velkomen på vegne av Liv i Vinje. Ellen rør med handverkslaget om velkomstgåve.

 

5 Neste møte

Onsdag 16. desember kl. 20 på Vinje skule.

 

Referent: Eric Christenson

Web Design: kandesign

elektronik sigara

film izle

vpills