Liv i Vinje

Referat frå Liv I Vinje – interimsstyremøte 13.01.10

Desse møtte: Anne, Anders, Eric, Ellen, Britt, Silje.

 

Saker:

1: Silje. Tilsett. Kontor? Bustad?
Ynskje om at mesteparten av tida blir i området. Tilgjengeleg.
Bøgrend, Skulen, Kommunehuset?
Bustad ikkje diskutert. Kvar er det ledige bustader? Meld i frå til arb. utvalet

2: Arb. Gruppe for Silje. Kjem opp på Stormøtet.

3: Stormøtet 4. Febr. På Vinjar. Saker på møtet: Val, Oppsummering av året som er gått.

4: Påfonndajen  vert lagt til Palmesundag i samband med skirennet.

5: Anne og Ellen tok ein tur til 3 ny - innflutte. Dei helsa velkomen med ein kalender frå grendelaget. Dei har att eitt besøk.

 

Neste møte 28. Jan. kl. 1900 på Vinjar.

Ref : Ellen

Web Design: kandesign

elektronik sigara

film izle

vpills