Liv i Vinje

Har du gode idear til kva prosjektet Liv i Vinje kan jobbe med?

Den store jobben med å konkretisere tiltak og skrive ei prosjektskildring for Livivinje er i startfasa. Me har ikkje mykje tid på oss før søknadsfristen til Kommunal- og regionaldepartementet går ut, så det er viktig at folk ikkje brenn inne med idear!

Ring prosjektkoordinator Silje Hegg på tlf. 95 81 61 18, eller skriv til ho på e-post: silje@livivinje.no. Vil du helst ta ein prat under fire augo kan Silje koma på besøk eller ta ein kaffe med deg ein eller annan stad. Elles må de huke tak i ho når ho er på måndagsmiddagar.

Når de er på måndagsmiddag kan de også leggje forslag i forslagskassa som står ved inngangen. Om de skriv på namn og nummer kan me ta kontakt og drøfte ideane med deg, men det er også lov å vera anonym om ein vil det.

Me prøvar å etablere nokre arbeidsgrupper som skal jobbe med ulike tema i prosjektet. Så langt har me hatt eitt møte i bustadgruppa og i neste veke (veke 9) skal det vera møte i to grupper som inntil vidare har arbeidstittel ”kulturgruppa” og ”språk og landskap”. Kva desse gruppene skal jobbe med og korleis me organiserer arbeidet best mogleg må me finne ut saman. Det vert nok fleire arbeidsgrupper etterkvart, så det er berre å koma med gode forslag!

Alle er hjarteleg velkomne til å bli med i dei arbeidsgruppene som så langt er i gang, og i nye grupper som måtte dukke opp etterkvart! Folk har ulike kvardagar og ulike moglegheiter til å bidra. Har du litt lyst, men er usikker på om det er noko som passar for deg, så ta kontakt med Silje for ein prat.

Web Design: kandesign

elektronik sigara

film izle

vpills