Liv i Vinje

Stad: Åmot Skule
Tid: kl 19-21.30?
Desse møtte: Eric Christenson, Ellen Nordstoga, Britt Rønningen, Anders Sandvik, Anne T. Romtveit og prosjektkoordinator Silje Hegg
Desse møtte ikkje: Ellen Nordstoga


Sak 1: Oppdateringar

Lite nytt sidan sist

Sak 2: Kort (førebels) evaluering av Automarken

Anne: Mykje arbeid. Det me får inn av pengar står ikkje i forhold til arbeidsmengda. Men når ein tenkjer på alle som har deltekje og stilt opp gong på gong, så har det vore vellukka. Me vil registrere dugnadstimar, seier Anne. Burde unngått elgjakta.

Anders: Mykje pengar trass alt med 15.000 kroner (NB! før utgiftene er trekte frå) Elles uheldige med veret, kaldt. Me skulle hatt auksjonen fyrst, tidleg. Fleire som venta men orka ikkje meir fordi det var så kaldt. Mykje folk og veldig bra ordna til vert det sagt. Kor mange var med? Nokon i planlegginga, nokon på loppemarknaden. Anne skal telje. Kanskje ha det litt tidlegare eit anna år, når det er litt varmare.

Sak 3: Prosjektplan

Møte i fylket 7. oktober.
Ikkje gje opp næringsidéen heilt enno.

Sak 4: Ymse

Få til årsmøte så raskt som råd etter nyttår. Mellom 15. og 31. januar. Allmøte.  Forslag til dato 19. januar kl 18. Kalle inn til det i bygdebrev før jol.

 

Web Design: kandesign

elektronik sigara

film izle

vpills