Liv i Vinje

Møtereferat: Liv i Vinje 20.12.2010

Desse møtte: Anders, Anne, Ellen, Eric

Forfall: Britt

Kopi: Silje, Ole Dalen

  1. Styreleiar Anders Sandvik hadde møte i dag med kommuneadministrasjonen v/ rådmann, ass. rådmann og ordførar. Me fekk klarsignal til å gå vidare med omlegging av prosjektorganiseringa av Liv i Vinje.
  2. Prosjektorganisering: Tilbod frå VTNU 13.12.2010 v/Ole Dalen. Me går for modellen frå VTNU med nokre små endringar.
  3. Årsmøte onsdag 19. januar 2011 kl. 18 på Vinjar. Saksliste står i bygdebrevet som kjem ut før nyttår.
  4. Bygdebrevet (tekst Silje) godkjent med små endringar.
  5. Neste styremøte: torsdag 6. januar kl. 19.30-21.30.

ref: Eric

Web Design: kandesign

elektronik sigara

film izle

vpills