Liv i Vinje

Til stades: Anders, Anne, Britt, Eric, Jon Rikard og Aasmund


0.    Dagens gjest:

Jon Rikard Kleven frå Øyfjell City. Velkomen!

1.    Status:

 

 • Det verkar som det er stor interesse for prosjektet nÃ¥r ein rør med folk. Kanskje er engasjementet større enn før? Mange har store forventningar til arbeidsutvalet. Kva er mandatet vÃ¥rt?  pkt. 5
 • Søppelplukking i regi av Vinje grendelag før 17.mai samla 20 stk i Ã¥r mot tidlegare 5-6. Smørklepp grendelag hadde ogsÃ¥ bra frammøte pÃ¥ søppelplukkinga, men det er ikkje noko nytt i Ã¥r. Det blei ogsÃ¥ rydda rundt grendehuset. Dugnaden blei etterfylgt av laurdagskafé i Smørklepp grendehus.
 • MÃ¥ndagsmiddagane er umÃ¥teleg populære og er blitt omtala i Vest-Telemark Blad (halve framsida + artikkel inne i bladet) og andre aviser(?). Johs Apold frÃ¥ NRK Telemark kjem f.k. mÃ¥ndag (25.mai) for Ã¥ gjera opptak (radio/fjernsyn?).  DÃ¥ stÃ¥r nyfiska aure frÃ¥ Vinjevatn pÃ¥ menyen.
 • Arkivering av medieomtale: Felles ansvar inntil vidare. Alle samlar inn det dei kjem over.  Kva med lenkar til aktuelle artiklar?
 • Kari Rustberggard og Torgrim Thomassen har sett pÃ¥ kjøkenutstyret pÃ¥ Vinjar – det manglar ein del. Me søkjer om midlar.
 • Leiarane i dei tre grendelaga skal ha møte om eventuell felles jonsokfeiring som dei skal ha ansvar for.  Det var fyrst tale om Ã¥ ha det pÃ¥ Sandnes, men det er kanskje betre Ã¥ satse pÃ¥ omrÃ¥det rundt Vinjar. DÃ¥ kan ein trekkje inn dersom det blir kjøleg eller regnvêr. Eit problem med Ã¥ bruke Vinjar er at Vinje handverkslag er dÃ¥ i gang med Ã¥ rigge til Vinjeutstillinga bÃ¥de i gymsalen og i kjellaren. Kan me bruke rom pÃ¥ skulen dersom det trengst? Grillar (og bÃ¥l?).
 • Smørkleppbru – arbeidet er i gang. Mange furer er berkte og klare til bruk. Ein del lovnader om midlar har kome inn.
 • Arbeidsutvalet vonar at ”prosjektet” ikkje erstattar eller overkøyrer det som skjer i grendelaga. Prosjektet skal eigentleg drive med heilt andre ting enn grendelaga – litt meir ”overordna” ting som Ã¥ prøve Ã¥ oppretthalde skulen/barnehagen, skape trivsel for alle i omrÃ¥det, slik at det attraktivt Ã¥ bu her bÃ¥de for tilflyttande og dei som alt bur her. Det er i alle fall meininga.  MÃ¥ndagsmiddagane er eit døme pÃ¥ dette. Men me mÃ¥ passe pÃ¥ at ikkje for mange oppgÃ¥ver pÃ¥ sida av mandatet blir lagt til arbeidsutvalet.
 • Det har kome kritikk pÃ¥ at ”alt” skal skje pÃ¥ Vinjar. Som nemnt tidlegare er det ikkje meininga at prosjektet skal overta plassen til grendelaga. Grendehus kan brukast (som før) til alle slags tilstellingar. Kanskje me kan fÃ¥ lÃ¥ne Haugsæl eller Mjonøy til eit eller anna arrangement? Elles er det praktisk Ã¥ bruke Vinjar til t.d. mÃ¥ndagsmiddagar og allmøte. Ingen andre bygg i omrÃ¥det har sÃ¥ mykje plass, bÃ¥de til folk og bilar. SÃ¥ er det trass alt skulekrinsen som er nedslagsfeltet for prosjektet.
 • Me vil gjerne ha (konstruktiv) kritikk og gode forslag, og skal prøve Ã¥ behandle alt pÃ¥ ein skikkeleg mÃ¥te. Forslagskassa inneheldt mange forslag, fleire med tilknyting til SandnesomrÃ¥det, som me skal behandle pÃ¥ neste møte.
 • Prosjektets nettside vinjenytt.no er i drift og ser veldig fin ut. Møtereferat og annan info blir lagt ut etter kvart.

 

2.    Meldingar frå grendelaga til prosjektet:


Vinje grendelag har ingen medlemslister. Smørklepp grendelag har medlemsliste men ikkje alle er med i grendelaget. Mogane veit me ikkje noko om. Knut Erik Jordstøyl skal høyre med Posten om dei kan gjeva ut namne-/adresselister over dei som bur i skulekrinsen. Me vil prøve å få informasjon ut til alle!

3.    Prosjektnamn:


Me røysta over ei liste med 25 forslag. Førebels arbeidstittel på prosjektet blir:  livivinje

4.    Innspel frå Jon Rikard – erfaringar frå Øyfjell City

 

 • Kartlegg ressursane i bygda: folk, natur, kultur, bedrifter, bygg……
 • Set mÃ¥l – oppretthalde skulen, barnehagen, butikken
 • Lag prosjektplan med mÃ¥l
 • Hald dykk til mÃ¥la – ikkje drag inn andre oppgÃ¥ver
 • Verkemiddel (dÃ¥ treng ein pengar):
  Prosjektleiar 50%
  Gratis barnehage
  Nettside
  Utradisjonell marknadsføring
  Tomter med infrastruktur (som i Ã…mot)
  Prøvebustader
  Inviter politiske parti til drøfting av prosjektet
  Arbeidsgrupper

 

5.    Vidare


Me må lage prosjektskisse/prosjektplan neste gong. Formalisering: For å kunne søkje om prosjektstøtte må me ha organisasjonsnummer. Arbeidsutvalet får fungere som ”interimstyre” og lage nokre enkle vedtekter slik at prosessen kjem vidare.

6.    Neste møte


Onsdag 3. juni kl. 20 på Vinjar.


Referent: Eric Christenson

Web Design: kandesign

elektronik sigara

film izle

vpills