Liv i Vinje

Under avsnittet BUSTAD skal det stå:

"Bustadgruppa sendte ut brev før sommaren til huseigarar som sit på tome hus. Gruppa har også vore på synfaring på moglege nye tomtefelt som det har kome ynskje om. Synfaringa vart gjennomført saman med kommunen. Innspelet som gruppa hadde til rulleringa av kommuneplanen vart såleis tekje med i planforslaget som no er lagt ut til høyring."

Her kan du laste ned retta versjon av Bygdebrev # 3

GOD JOL TIL ALLE!

Web Design: kandesign

elektronik sigara

film izle

vpills