Liv i Vinje

Årsfest - Årsmøte på Vinjar onsdag 19.01. kl 18.00Saksliste
1 Godkjenning av innkalling og saksliste
2 Val av møteleiar
3 Val av referent
4 Årsforteljing
5 Rekneskap
6 Val av 1 styresmedlem
7 Val av 2 varamedlemmer
8 Presentasjon av ny organisering av prosjektet
v/ Ole Dalen frå VTNU
9 Ymse

VEL MØTT TIL ALLE!

Web Design: kandesign

elektronik sigara

film izle

vpills