Prosjektleiing Liv i Vinje

Prosjektleiar

Ole Dalen, Vest-Telemark Næringsutvikling

Tlf. 41 42 34 33

E-post: od@vtnu.no

Prosjektmedarbeidarar

Elisabeth Lid, Bygdelivsmeklar, Vest-Telemark Næringsutvikling

Tlf. 40 85 77 48

E-post: el@vtnu.no

Silje Hegg, Vest-Telemark Næringsutvikling

Tlf. 95 81 61 18

E-post: silje@vtnu.no

Styret i Liv i Vinje

Leiar: Anders Sandvik

tlf. 95 40 75 93

E-post: anders.sandvik@vinje.kommune.no


Britt Rønningen

tlf. 97 09 50 72

E-post: brittro@gmail.com


Olav Rui

tlf.

E-post:

 

Ellen Nordstoga

tlf. 97 57 40 84

E-post: ellen@mjonoy.no


Anne T. Romtveit

tlf. 90 61 62 09

E-post: a-romt@online.no

 

Vara: Inger Lise Ullsvik

Vara: Sveinung Hylland Olsnes

Web Design: kandesign

elektronik sigara

film izle

vpills